Startsida

Om
Bygdegården

Hyror

Bokning

Styrelsen

Styrelsemöten

Bygdegårds
bilder

Detta har hänt i bygdegården

Revy-
TeaterBilder

Kommande Program

Bröllop

Karta

Västra
Distriktet

* 2007
* 2008

*sid1
*sid2
*sid3
* 2009
* 2010
* 2011
* 2012
* 2013
* 2014

* 2015
* 2016
* 2017

Muntrationer

Arkiv

 
VästraBygdegårdsdistriktet
 

Bygdegårdsbesök mm.


Åsaka Bygdegård, Distriktsstämman 2008,
 Gestads Bygdegård, Väla Jaktvårdsgård, Upphärads Bygdegård
 


Styrelsemöte i
Åsaka Bygdegård

2008-05-20

Åsaka Bygdegård

Styrelsemöte

Arne Sandblom "frestar"
Christer Gyllander (vänster)
med en god smörgås

Bengt Appelgren-Lars Karlsson-Arne Östergren (från vänster)

   

Upp igen


   

Distriktsstämma 2008
Stala Bygdegård

2008-04-13

Stala Bygdegård
Christer Gyllander och Bertil Berntsson "prickar" av ombuden. Stämmodeltagare.
Ordf. för mötet var Valter Johansson(Stala) och sek.var 
Lars Karlsson (Högsäter).
Silvernålsdeltagare :(från vänster)Bertil Berntsson (Rönnäng)-
Stig Herner (Göteborg)-
Gunnar Johansson
Stig Herner (vänster)avtackas av Västras Distriktsordf.
Bengt Appelgren efter många och förtjänstefulla år i västra distriktet.
Bertil pratar om kulturen i
västra distriktet.
Delar av västras D-styrelse låter sig väl smaka av den goda fisksoppan. Gåke underhöll stämmodeltagarna. 
   

Upp igen


 
Distriktsstyrelsebesök i
Gestads Bygdegård

2008-03-09

Gestads Bygdegård
Styrelsemöte i Gestads Bygdegård Efter mötet visades Teatern
"Sagan om Gestadsbygden ll"
Gubbar med många historier
(
fr.hö. Gustav Löfström och Tore Berg)
Dragspelaren
(
Allan Sahlbom)
Ensamblen
   

Upp igen

 
Väla Jaktvårdsgård (Hökerum)
Möte mellan de tre distriktsstyrelserna i
Västras-Sjuhärads-Skaraborgs distrikt
2008-02-29 - 2008-03-01
Vi låter den goda maten smaka Kvällsfika med mycket bygdegårdsprat
Stina-Britt Björk håller i kursverksamheten Kursdeltagare
Kursdeltagare Friteatern visade olika instrument
Friteaterns bejublade uppvisning i "Gylfdragkedjespel"
   

Upp igen


   

Distriktsstyrelsebesök i
Upphärads Bygdegård

2008-01-27

Upphärads bygdegård

Styrelsen förhandlar
allehanda ting.

Smörgåsarna var "mums mums".

 

Tillbaka

Nästa sida


Upp igen