Startsida

Om
Bygdegården

Hyror

Bokning

Styrelsen

Styrelsemöten

Bygdegårds
bilder

Detta har hänt i bygdegården

Revy-
TeaterBilder

Kommande Program

Bröllop

Karta

Västra
Distriktet

* 2007
* 2008

* 2009
* 2010
* 2011
*sid1
*sid2

*sid3
* 2012
* 2013
* 2014

* 2015
* 2016
* 2017

Muntrationer

Arkiv

 
VästraBygdegårdsdistriktet
 

Bygdegårdsbesök mm.


 Styrelsen besöker Ödskölt, Ucklumgården, Sjöstugan Myggenäs,  Norra Björke, Rönnäng,
Västerlanda bygdegård, Hålanda bygdegård


Besök i Ödskölts IOGT-NTO Lokal

2011-10-16
Ödskölt IOGT-NTO lokal

Utsikt över sjön IVÄG

Scendekorationen i lokalen

"hårt arbetande styrelse"

Christer Gyllander blir serverad

 

Besök i Ucklumgården

2011-09-19

Ucklumgården
Hemvärnsrummet med
ordf. Ditte Olausson
Ungdomar träffas varje måndag
i Ucklumgården för att
spela-prata-se på tv mm.

Västras styrelse i djupa samtal med Ucklumgårdens styrelse.


Besök i  Sjöstugan Myggenäs

2011-08-08

Sjöstugan

Styrelsen samlas Snart dags för möte
Snygg utsikt från bygdegården Scoutlöftet

Besök i Norra Björkes Bygdegård
2011-05-17
Norra Björke
Entrén Stora salen
Köket Gammal tavla från Norra Björke
Styrelsen samlas Mötet är igång
Många motioner ska gås igenom inför riksstämman

Besök i Rönnängs Bygedegård

2011-03-13
Rönnängs Bygdegård 5 meter från havet
Gubbar på scenen Ett välkomnande bord för styrelsen
Aktiviteter i bygdegården Styrelsen sammanträder

Detta blomsterarrangemang går att hyra för en billig peng.


2011-03-20
Miljödagen i Västerlanda Bygdegård blev en formidabel dag med miljöupplysningar-kulturupplysningar-kulturinslag-mm
och den goda maten det bjöds på kan inte nog framhållas.
Hellmuth Bätjer som är Västras miljöambassadör hade
verkligen "fått till det". Smolk i bägaren var att det kom
alldeles för få till ett välkomponerat program.
Västerlanda bygdegård Samspråk mellan representanter från SV-Lilla Edets kommun mm.
Kökspersonalen.
Det var fantastiskt god
mat som serverades.
Solfångarrepresentanter från
Lilla Edets kommun.
Iväg med Sören. Fantastiskt duktiga ukulelemusiker/sångare som alla
bor brunt sjön Iväg. Sören bor för säkerhets skull i Dals-Långed.
 

 Hålanda Bygdegård

2011-01-30

Hålanda Bygdegård Hålanda från sidan
Styrelsemöte inledes Fikadags
Fika med Hålandas styrelse Västras möte fortsätter
 

Upp igen