Startsida

Om
Bygdegården

Hyror

Bokning

Styrelsen

Styrelsemöten

Bygdegårds
bilder

Detta har hänt i bygdegården

Revy-
TeaterBilder

Kommande Program

Bröllop

Karta

Västra
Distriktet.

* 2007
* 2008

* 2009
* 2010
* 2011

* 2012
* 2013
* 2014
* 2015
* sida1
* sida2

* sida3
* 2016
* 2017

Muntrationer

Arkiv

 
VästraBygdegårdsdistriktet
 

Besök i Sivikens Bygdegård
2015-12-06
Sivikens Bygdegård
Styrelsemöte Delar av Distriktsstyrelsen
Fika och diskussion Sivikens styrelse
Demonstration av ett
mobilstyrt larm
Vår kassör/sekreterare
hade ont i nacken denna dag.
 

 
Bygdegårdsträff för bygdegårdar i mellersta delen
av Västra Distriktet i Spekeröds Bygdegård
2015-12-05
Jan och Alf underhöll gästerna som var ca 30 st. Gästerna blir underhållna.
Bengt förevisade ett sinrikt konstruerat larmsystem
 

Upp igen