Startsida

Om
Bygdegården

Hyror

Bokning

Styrelsen

Styrelsemöten

Bygdegårds
bilder

Detta har hänt i bygdegården

Revy-
TeaterBilder

Kommande Program

Bröllop

Karta

Västra
Distriktet.

* 2007
* 2008

* 2009
* 2010
* 2011

* 2012
* 2013
* 2014
* 2015

* 2016
* sida1
* sida2

* sida3
* 2017

Muntrationer

Arkiv

 
VästraBygdegårdsdistriktet
 
Sida 1 2016
 
Besök nya föreningen Torps skola
2016-08-04
Torps skola
Överlämnande av Bygdegårdsemblemet Styrelsen går igenom
innehållet i startpaketet
Munterhet var stor över
 startpaketets innehåll
Delar av styrelsen
i Torps Skola
 

 
Besök nya föreningen Rännelanda Bygdegård
2016-05-10
Ordf. Stina Johansson med sina goda smörgåsar Överlämnar Bygdegårdsemblemet till ordf. Stina Johansson
Styrelsemöte mellan Västra distriktet och Rännelanda Bygdegård Rännelanda Bygdegård
 

 
Distriktstämma 2016 i Ödsmåls bygdegård
2016-04-10
 
Ödsmåls bygdegård
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

Träff i Eskilsbygården
2016-03-19
Eskilsby Bygdegård
Bertil imponerad av storleken Förmiddagsfika
Smakar bra Bertil inleder
Inga-Lena Lider och Landsbygdsprogrammet Lunchdags
Underhållning Arne larm och vattenlås
Lotteri för bygdegårdar Bengt innovativt larm
 

 
Besök i Hindås Station
2016-02-21
Hindås Station
Fikadags Lokalen är väldigt annorlunda
Här köpte man biljetter Styrelsen igång
Bertil överlämnar plaketten Kanske inte rätt stationsklocka
Ljuskronorna är från en annan epok
 

Besök i Sibräckas Bygdegård
2016-01-17
Agnete och Bengt
“håller värmen”
En fin tavla målad av
12 olika konstnärer.
Styrelsemöte Ordf. Lars Käck frestar Ulla-Britt och Agnete med goda frallor
 

Upp igen