Startsida

Om
Bygdegården

Hyror

Bokning

Styrelsen

Styrelsemöten

Bygdegårds
bilder

Detta har hänt i bygdegården

Revy-
TeaterBilder

Kommande Program

Bröllop

Karta

Västra
Distriktet.

* 2007
* 2008

* 2009
* 2010
* 2011

* 2012
* 2013
* 2014

* 2015
* 2016
* 2017
   *Sida 1
   *Sida 2
   *Sida 3

Muntrationer

Arkiv

 
VästraBygdegårdsdistriktet
 
Sida 2 2017
 
Backamo
2017-09-2/3
 
   
   
   
   
   
 

 
Kulturresan 2017 Lur-Alaska-Tanum
2017-08-19
 
Bussresan stod Nordia resor för.
Lurs bygdegård. Där hade vi våran morgonfika.
Båten som tog oss till Alaska
(Nord Långö).
Guiden på Alaska var väldigt
duktig och påläst.
En stenbro som fått namnet
Goden Gate. Denna bro och Vindarnas Tempel var bara en
liten del av Hilma Svedahls
otroliga arbetsförmåga.
Ett besök på Tanums Hembygdsmuseum.
 

 
Besök i Tösse bygdegård
2017-08-07
 
Tösse bygdegård.
Styrelsen anländer. Tösse berättar om verksamheten.
Snart dags för fika.
 

 
Besök i Prässebo bygdegård
2017-05-15
 
Styrelsen börjar anlända. Prässebo bygdegård.
Mycket funderingar inför förbundsstämman. Fikadags.
 

 
Distriktsstämma 2017
2017-04-09
 
Silvernålar till förtjänstfulla bygdegårdsdelegater Segrarna i bygdegårdsfrågetävligen
Den fantastiska Gestadsteatern Arne Östergren 75 år.
En kämpe för bygdegårdarna.
Deltagarna på stämman Inga-Lena tar emot stämodeltagare 
   

 
Styrelsemöte i Gestad Bygdegård
2017-02-19
 
Gestad Bygdegård
Inledning med fika
Fanns rikligt med fika Mötet startar
Många frågor denna gång Stora salen i Gestad
 

Upp igen